Gdzie lepiej zabiegać o wierzytelność – w banku czy odrębnej jednostce?

Zazwyczaj o pozyskiwaniu dodatkowych finansów na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to pożyczka czy też kredyt. Niemniej jednak powinno się oddzielić te dwa określenia - przypisując im tym samym podmioty u których staramy się o zastrzyk finansowy.

W zasadzie o pożyczkę staramy się tylko w instytucjach pozabankowych - zazwyczaj są to prywatne działalności lub jednostki mające wystarczający zasób finansowy. Umowa obowiązuje opierając się o o KC. Natomiast jeżeli mowa o kredytach - musimy kojarzyć z tym określeniem tylko banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe działające w oparciu o prawo bankowe. W tym przypadku finanse na kredyt realizowane są z lokat innych klientów.

Często na przeszkodzie wzięcia kredytu w banku staje jednakowa rzecz. Banki muszą wiedzieć na jaki cel potrzebne są nam finanse o które się ubiegamy i chcą posiadać wgląd do realizacji naszego celu kredytowego. Jeżeli chodzi o pożyczki w innych instytucjach - nie podajemy zamiaru brania wierzytelności. Do tego pieniądze mogą zostać wypłacone nam w formie gotówki czy przelewu bankowego. Struktura bankowa za to opiera się tylko na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy kredytobiorcy.

W jaki sposób są sporządzane umowy w obu formach świadczenia usług kredytowych? Trzeba zacząć od tego, że umowy różnią się od siebie znacznie. Umowa o pożyczkę może być zapisana albo zawarta utnie ale wyłącznie poniżej 500zł. Obie strony mają tutaj rozległe pole do negocjacji, ponieważ podpisując umowę można wskazać również okres oddania całej wierzytelności jak i cenę całkowitej pożyczki. Poza tym kredytodawca nie analizuje swojego wierzyciela w BIK-u. W ten sposób zapożyczenie daje znaczące pole manewru i niezależność.

Kredyt który udostępnia nam bank jest regulowany podpisaną przez obie strony umową, pod rygorem zerwania w przypadku niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W momencie podpisywania umowy wyznaczane są zasady i okres uregulowania całkowitego zobowiązania, i tak kluczowe czynniki jak prowizje i odsetki. Na umowie początkowej znajdują się też reguły zmian warunków tej umowy.