Aktualności

Chcesz uzyskać kredyt w banku? Przekonaj się czy możesz

Obecnie sporo osób stara się o kredyt - system bankowy uzależnił od siebie sporo osób. Mówi się że banki całkiem przychylnie użyczają pożyczek, aczkolwiek wskazane jest to sprecyzować. Nie każdy w końcu jest w stanie zdobyć pozwolenie od banku w formie zdolności kredytowej. To właśnie banki egzaminują dokumentnie swoich przyszłych lub niedoszłych kredytobiorców. Co jednak ma wpływ na zdolność kredytową?

Czytaj dalej

Za co płacimy dodatkowo biorąc pożyczkę bez BIK?

W dzisiejszych czasach system bankowy sprawdza się na całym świecie bez zarzutu. Jest jednak drobna nisza czy raczej ułomność którą uzupełniły prywatne firmy, nazywane nawet parabankami - chodzi o pożyczki bez weryfikacji wierzyciela. Chociaż są one sprzęgane głównie z znikomymi pożyczkami od zaraz - grają również istotną rolę dla ludzi bogatych majacych pozostałe wierzytelności. Zapewniają one zaciągnięcie dużego kredytu pod zastaw hipoteki - może to być dom, auto, papiery wartościowe czy inne mienie - bez zbytecznej weryfikacji w BIK.

Czytaj dalej

Gdzie lepiej zabiegać o zobowiązanie – w banku czy odrębnej instytucji?

Zazwyczaj o pozyskiwaniu ponadprogramowych środków pieniężnych na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie lub kredyt. Niemniej jednak warto rozdzielić te dwa pojęcia - przypisując im w następstwie tego instytucje u których staramy się o zastrzyk finansowy.

Po pierwsze o pożyczkę staramy się wyłącznie w podmiotach pozabankowych - na ogół są to prywatne firmy lub osoby posiadające odpowiedni fundusz. Umowa wiąże w oparciu o KC. Z kolei mówiąc o kredytach - powinniśmy łączyć z tym stwierdzeniem wyłącznie banki i SKOK-i działające na bazie prawa bankowego. W tym wypadku pieniądze na kredyt wydzielane są z lokat innych klientów.

Czytaj dalej

Gdzie lepiej zabiegać o wierzytelność – w banku czy odrębnej jednostce?

Zazwyczaj o pozyskiwaniu dodatkowych finansów na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to pożyczka czy też kredyt. Niemniej jednak powinno się oddzielić te dwa określenia - przypisując im tym samym podmioty u których staramy się o zastrzyk finansowy.

W zasadzie o pożyczkę staramy się tylko w instytucjach pozabankowych - zazwyczaj są to prywatne działalności lub jednostki mające wystarczający zasób finansowy. Umowa obowiązuje opierając się o o KC. Natomiast jeżeli mowa o kredytach - musimy kojarzyć z tym określeniem tylko banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe działające w oparciu o prawo bankowe. W tym przypadku finanse na kredyt realizowane są z lokat innych klientów.

Często na przeszkodzie wzięcia kredytu w banku staje jednakowa rzecz. Banki muszą wiedzieć na jaki cel potrzebne są nam finanse o które się ubiegamy i chcą posiadać wgląd do realizacji naszego celu kredytowego. Jeżeli chodzi o pożyczki w innych instytucjach - nie podajemy zamiaru brania wierzytelności. Do tego pieniądze mogą zostać wypłacone nam w formie gotówki czy przelewu bankowego. Struktura bankowa za to opiera się tylko na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy kredytobiorcy.

W jaki sposób są sporządzane umowy w obu formach świadczenia usług kredytowych? Trzeba zacząć od tego, że umowy różnią się od siebie znacznie. Umowa o pożyczkę może być zapisana albo zawarta utnie ale wyłącznie poniżej 500zł. Obie strony mają tutaj rozległe pole do negocjacji, ponieważ podpisując umowę można wskazać również okres oddania całej wierzytelności jak i cenę całkowitej pożyczki. Poza tym kredytodawca nie analizuje swojego wierzyciela w BIK-u. W ten sposób zapożyczenie daje znaczące pole manewru i niezależność.

Kredyt który udostępnia nam bank jest regulowany podpisaną przez obie strony umową, pod rygorem zerwania w przypadku niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W momencie podpisywania umowy wyznaczane są zasady i okres uregulowania całkowitego zobowiązania, i tak kluczowe czynniki jak prowizje i odsetki. Na umowie początkowej znajdują się też reguły zmian warunków tej umowy.

Czytaj dalej

Na jakie opcje jesteśmy w stanie liczyć w przypadku spłacania długu, gdy tracimy pracę?

Jak doskonale wiemy w tej chwili czasy są strasznie niestabilne. Właściwie każdy sektor życia publicznego i zawodowego jest niestabilny. Analogicznie ma rzecz się w podobny sposób z bezrobociem jak i sektorem sytemu kredytowego. Banki i firmy użyczające kredytów pod zastaw nieruchomości - na ogół mieszkania czy też rezydencji - dostrzegają to całkowicie, z tej przyczyny zaplanowano kilka możliwości rozwiązań dla pożyczających, którzy stracili stałą pracę i dochód.

Po pierwsze banki i inne firmy oferujące znaczne pożyczki proponują dodatkowo polisę wierzyciela od straty zatrudnienia. Co ciekawe ubezpieczyć swój dług, który jest rozciągnięty na kilka lat możemy w dowolnej chwili. Zabezpieczenie to wiąże jednak z reguły wyłącznie w sytuacji w której to nasz przełożony rozwiązuje umowę o pracę. W innym przypadku - takim jak utrata posady z naszej winy lub porzucenie pracy - ubezpieczenie nie jest prawomocne. Jeśli stracimy stałe zatrudnienie takie rozwiązanie umożliwia nam spłatę pożyczki w kilku następnych miesiącach, czyli jego odroczenie. Zabezpieczenie pokrywa jednak 1-3 procent kwoty wierzytelności, suma ta jednak może ustanawiać pulę zawieszenia pożyczki.

Czytaj dalej

Na czym opiera się podpisanie umowy o kredyt pod zastaw?

Dużo osób ma ograniczone zaufanie do niebankowej postaci kredytu. Szczególnie jeśli jest to standardowa pożyczka pod zastaw. Niemniej jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, że ta postać wierzytelności jest dostosowana dokumentnie w naszym systemie ustawowym w 306 artykule. W takim razie najistotniejszym czynnikiem porozumienia o kredyt jest bezspornie umowa na podstawie której dowolna ze stron zdoła później dochodzić swoich uprawnień. Mimo to forma tej wierzytelności jest stabilna - możemy postawić na dwie jej odmiany - kredyt pod zastaw rejestrowy lub zwykły. Różnice między obiema wariantami wytłumaczymy poniżej. Natomiast w momencie sygnowania umowy pożyczkowej - podmiot który ubiega się o kredyt nie jest przymuszony do przekazania swojego zastawu kredytodawcy.

Czytaj dalej