kredyt bez BIK

Jaką posiadłość jest dozwolone zastawić?

Pożyczką pod zastaw hipoteki określamy dowolną umowę zatwierdzoną pomiędzy osobami prywatnymi, w których kwota wierzytelności o którą aplikuje pożyczkobiorca jest ubezpieczona za sprawą hipoteki kredytobiorcy. Norma prawna wytycza określenie nieruchomość wszelką cząstkę ziemi i wszystko co jest w jej rejonie na sposób stabilny. Najprościej kwestię nazywając nieruchomością może być również działka jak i dom na jakiej stoi. Najczęściej pożyczka pod zastaw nieruchomości wiąże się z wzięciem wielkiej kwoty, dlatego wymagane jest wyznaczenie stosownego ubezpieczenia długu.

Czytaj dalej

Chcesz uzyskać kredyt w banku? Przekonaj się czy możesz

Obecnie sporo osób stara się o kredyt - system bankowy uzależnił od siebie sporo osób. Mówi się że banki całkiem przychylnie użyczają pożyczek, aczkolwiek wskazane jest to sprecyzować. Nie każdy w końcu jest w stanie zdobyć pozwolenie od banku w formie zdolności kredytowej. To właśnie banki egzaminują dokumentnie swoich przyszłych lub niedoszłych kredytobiorców. Co jednak ma wpływ na zdolność kredytową?

Czytaj dalej

Za co płacimy dodatkowo biorąc pożyczkę bez BIK?

W dzisiejszych czasach system bankowy sprawdza się na całym świecie bez zarzutu. Jest jednak drobna nisza czy raczej ułomność którą uzupełniły prywatne firmy, nazywane nawet parabankami - chodzi o pożyczki bez weryfikacji wierzyciela. Chociaż są one sprzęgane głównie z znikomymi pożyczkami od zaraz - grają również istotną rolę dla ludzi bogatych majacych pozostałe wierzytelności. Zapewniają one zaciągnięcie dużego kredytu pod zastaw hipoteki - może to być dom, auto, papiery wartościowe czy inne mienie - bez zbytecznej weryfikacji w BIK.

Czytaj dalej

Gdzie lepiej zabiegać o zobowiązanie – w banku czy odrębnej instytucji?

Zazwyczaj o pozyskiwaniu ponadprogramowych środków pieniężnych na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to zapożyczenie lub kredyt. Niemniej jednak warto rozdzielić te dwa pojęcia - przypisując im w następstwie tego instytucje u których staramy się o zastrzyk finansowy.

Po pierwsze o pożyczkę staramy się wyłącznie w podmiotach pozabankowych - na ogół są to prywatne firmy lub osoby posiadające odpowiedni fundusz. Umowa wiąże w oparciu o KC. Z kolei mówiąc o kredytach - powinniśmy łączyć z tym stwierdzeniem wyłącznie banki i SKOK-i działające na bazie prawa bankowego. W tym wypadku pieniądze na kredyt wydzielane są z lokat innych klientów.

Czytaj dalej

Gdzie lepiej zabiegać o wierzytelność – w banku czy odrębnej jednostce?

Zazwyczaj o pozyskiwaniu dodatkowych finansów na zasadzie wierzytelności mówi się że jest to pożyczka czy też kredyt. Niemniej jednak powinno się oddzielić te dwa określenia - przypisując im tym samym podmioty u których staramy się o zastrzyk finansowy.

W zasadzie o pożyczkę staramy się tylko w instytucjach pozabankowych - zazwyczaj są to prywatne działalności lub jednostki mające wystarczający zasób finansowy. Umowa obowiązuje opierając się o o KC. Natomiast jeżeli mowa o kredytach - musimy kojarzyć z tym określeniem tylko banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe działające w oparciu o prawo bankowe. W tym przypadku finanse na kredyt realizowane są z lokat innych klientów.

Często na przeszkodzie wzięcia kredytu w banku staje jednakowa rzecz. Banki muszą wiedzieć na jaki cel potrzebne są nam finanse o które się ubiegamy i chcą posiadać wgląd do realizacji naszego celu kredytowego. Jeżeli chodzi o pożyczki w innych instytucjach - nie podajemy zamiaru brania wierzytelności. Do tego pieniądze mogą zostać wypłacone nam w formie gotówki czy przelewu bankowego. Struktura bankowa za to opiera się tylko na przelewach na podany rachunek rozliczeniowy kredytobiorcy.

W jaki sposób są sporządzane umowy w obu formach świadczenia usług kredytowych? Trzeba zacząć od tego, że umowy różnią się od siebie znacznie. Umowa o pożyczkę może być zapisana albo zawarta utnie ale wyłącznie poniżej 500zł. Obie strony mają tutaj rozległe pole do negocjacji, ponieważ podpisując umowę można wskazać również okres oddania całej wierzytelności jak i cenę całkowitej pożyczki. Poza tym kredytodawca nie analizuje swojego wierzyciela w BIK-u. W ten sposób zapożyczenie daje znaczące pole manewru i niezależność.

Kredyt który udostępnia nam bank jest regulowany podpisaną przez obie strony umową, pod rygorem zerwania w przypadku niedotrzymania warunków z jednej ze stron. W momencie podpisywania umowy wyznaczane są zasady i okres uregulowania całkowitego zobowiązania, i tak kluczowe czynniki jak prowizje i odsetki. Na umowie początkowej znajdują się też reguły zmian warunków tej umowy.

Czytaj dalej

Na jakie opcje jesteśmy w stanie liczyć w przypadku spłacania długu, gdy tracimy pracę?

Jak doskonale wiemy w tej chwili czasy są strasznie niestabilne. Właściwie każdy sektor życia publicznego i zawodowego jest niestabilny. Analogicznie ma rzecz się w podobny sposób z bezrobociem jak i sektorem sytemu kredytowego. Banki i firmy użyczające kredytów pod zastaw nieruchomości - na ogół mieszkania czy też rezydencji - dostrzegają to całkowicie, z tej przyczyny zaplanowano kilka możliwości rozwiązań dla pożyczających, którzy stracili stałą pracę i dochód.

Po pierwsze banki i inne firmy oferujące znaczne pożyczki proponują dodatkowo polisę wierzyciela od straty zatrudnienia. Co ciekawe ubezpieczyć swój dług, który jest rozciągnięty na kilka lat możemy w dowolnej chwili. Zabezpieczenie to wiąże jednak z reguły wyłącznie w sytuacji w której to nasz przełożony rozwiązuje umowę o pracę. W innym przypadku - takim jak utrata posady z naszej winy lub porzucenie pracy - ubezpieczenie nie jest prawomocne. Jeśli stracimy stałe zatrudnienie takie rozwiązanie umożliwia nam spłatę pożyczki w kilku następnych miesiącach, czyli jego odroczenie. Zabezpieczenie pokrywa jednak 1-3 procent kwoty wierzytelności, suma ta jednak może ustanawiać pulę zawieszenia pożyczki.

Czytaj dalej